Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 16. 5. sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C v Nitre. Z dvadsiatich zúčastnených žiakov bolo len desať úspešných riešiteľov. Naša škola sa môže pochváliť až tromi: Dominika Vitálová z 1. C triedy sa umiestnila na 7. mieste Tereza Zelmanová z Kvinty na 6. mieste a Adam Pusztai z Kvinty na 4. mieste. Do tretieho miesta mu chýbali …

VIAC….

Exkurzia Orava

Aj tento rok druháci  navštívili miesta, ktoré súvisia so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava a Mila Urbana. V Dolnom Kubíne sme si priblížili život  P. O. Hviezdoslava v jeho múzeu, prešli sme sa na cintorín k hrobu. Autobusy pokračovali v ceste na Oravskú Polhoru, Slanú Vodu a posledný úsek cesty sme prešli pešo do horárne pod Babou horou, miesto, …

VIAC….

Prváci v divadle vo Zvolene

9. 5. 2024 101 žiakov I. A, I. B, I. C, Kvinty a Sexty navštívilo Zvolen a v DJGT so záujmom sledovalo retrokomédiu Škola základ života o stále aktuálnych vzťahoch medzi mladými gymnazistami a ich kantormi. Hra sa žiakom veľmi páčila a povzbudila ich chuť na ďalšie návštevy divadla. A to nás teší.

Exkurzia Terezín

V dňoch 6.5. – 7.5. 2024 žiaci tretieho ročníka absolvovali exkurziu do Čiech. Počas dvoch dní navštívili tieto miesta: Veríme, že návštevou týchto zaujímavých miest si študenti pripomenuli a hlbšie spoznali ďalšie míľniky našej histórie.