Exkurzia do Nitry a Oponíc

Dňa 13. marca 2024 žiaci prvého ročníka absolvovali vzdelávaciu exkurziu do Nitry a Oponíc. V Nitre navštívili Nitriansky hradný areál a Diecézne múzeum, kde sa dozvedeli nové informácie o počiatkoch našich dejín, o Konštantínovi a Metodovi a ich pôsobení na Veľkej Morave. V Oponiciach navštívili priestory Apponyiovskej knižnice, kde mali možnosť vidieť vzácne exempláre kníh, a zároveň sa dozvedeli zaujímavé informácie o J. Guttenbergovi a jeho vynáleze pohyblivých písmen, ktoré sa stali základom pre kníhtlač.