Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

Dňa 26. marca 2024 sa v Nitre uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvoj tvorivých kompetencií žiakov, kritického myslenia… Do tejto súťaže sa zapojilo 9 študentov, ktorí pred odbornými komisiami  vynikajúco odprezentovali a obhájili  výsledky svojich písomných prác, výskumov.  

Týchto sedem žiakov postúpilo do celoslovenského kola: Rastislav Peňažka (Septima) – 1. miesto, Romana Gagačová, Alexandra Danišová (3.C) – 1. miesto, Róbert Čunderlík (3.C) – 1. miesto, Vladimír Baláž (3.B.) – 2. miesto, Samuel Maťo (2.A), Emma Konczová (3.A). – 2. miesto. 

Titul úspešného riešiteľa v tejto súťaži získali Beáta Verešová (2.B) a Timur Artur Fehér (4.C).

Srdečne blahoželáme.