Európsky deň jazykov na GAV-e (nielen) po anglicky

Predmetová komisia anglického jazyka pripravila v spolupráci so žiakmi prímy, sekundy a kvarty a s výberom šikovných študentiek, ktorých rodinné a jazykové korene siahajú do rôznych kútov Európy i sveta, veselé motivačné video, ktoré je naším spoločným pozdravom k Európskemu dňu jazykov Poďakovanie za jeho realizáciu patrí aj skvelému kameramanovi Samuelovi Čengerovi a PhDr. J. Jaďuďovej, Mgr. T. Hajnišovej, PaedDr. V. Bielikovej, Mgr. J. Mácsaiovej a Mgr. …

VIAC….

Európsky deň jazykov – nemecký jazyk

Tvorivými a zaujímavými aktivitami sme si koncom septembra pripomenuli Európsky deň jazykov na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci pripravili pre svojich spolužiakov rôzne kvízy, prezentácie, hry a súťaže, pri ktorých sa zabavili a naučili veľa nového.

Európsky deň jazykov – ruský jazyk

Štátny pedagogický ústav pripravil v rámci Európskeho dňa jazykov 2021 on-line streamované prezentácie pre žiakov. V rámci otvorenia vzdelávacieho podujatia sa nám najskôr prihovorila pani Kristina Cunningham / Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru/ Potom sme si so žiakmi 3.B  vypočuli veľmi zaujímavú prednášku „Rómska kultúra v digitálnom svete“. Hlavnou časťou je využitie rómskeho jazyka pri tvorbe audio dramatizácií diel …

VIAC….

Slávnostné odovzdávanie stužiek

V piatok, 24.septembra 2021, sa uskutočnilo stužkovanie štvrtáckych tried a oktávy, vzhľadom na aktuálnu situáciu trochu netradične, v telocvični.  

Erasmus+ Digi škola

V rámci projektu Erasmus+ DIGI škola 2020-1-SK01-KA226-SCH-094350 sme sa spolu s projektovými partnermi vzdelávali v oblasti IKT technológií a efektívneho manažmentu vyučovacích hodín. Vzdelávanie sa uskutočnilo 30.8. – 3.9.2021 vo Florencii, v partnerskej organizácii EUROPASS,Italy. V oblasti IKT technológií sme sa naučili pracovať s aplikáciami TEDed, Kapwing,Minecraft,Canva,Padlet,Nearpod , ktoré využívame pri vytváraní projektových výstupov v podobe online vyučovacích materiálov v …

VIAC….

Krajské kolo Hviezdslavov Kubín

V stredu 29.9. 2021 a v piatok 1.10. sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín online formou prostredníctvom Zoom platformy. V III. kategórii v poézii získala Nelka Blažeková (Tercia) 2.miesto a v II.kategórii – v próze Viktória Jančová (Sekunda) 3. miesto. Dievčatám srdečne gratulujeme!

VOĽBY DO ŽŠR

V utorok 28. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnili voľby zástupcov študentov v Žiackej školskej rade pri GAV Levice. Študenti – voliči si z 25 kandidátov svojimi hlasmi vybrali 11 členov ŽŠR. Predsedom ŽŠR sa stal Samuel Kravec (Septima) a podpredsedníčkou bude v školskom roku 2021/22 Soňa Meszárošová (Kvinta). Novozvoleným členom a vedeniu ŽŠR srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v práci. Študentom …

VIAC….

KOŽAZ

V dňoch 6. – 7. 9. 2021 sa uskutočnila interná forma Kurzu ochrany života a zdravia. Protipandemické opatrenia nám neumožnili kurz uskutočniť externou formou, tak aspoň takto sme našim žiakom sprístupnili informácie v súlade s učebnými osnovami. 

Európsky deň jazykov v prepojení na anglický jazyk

26 september je už niekoľko rokov synonymom Európskeho dňa jazykov a práve k tomuto dňu pripravila predmetová komisia anglického jazyka aj tento rok spolu so žiakmi celú paletu aktivít a eventov, aby sa pripojila k myšlienke podpory jazykového vzdelávania v Európe. Okrem natáčania motivačného videa, ktoré uzrie svetlo sveta o pár dní,  pripravili žiaci kvarty pre svojich najmladších spolužiakov prímanov zaujímavé aktivity a interaktívne úlohy a sekundáni …

VIAC….

Pamätný deň holokaustu

Pamätný deň holokaustu a rasového násilia neostal nepovšimnutí ani žiakmi Gymnázia Andreja Vrábla, ktorí sa pod vedením Mgr. Ľ. Hreškovej PhD. zúčastnili podujatia „Nezabudnutí susedia“ v levickej synagóge. Práve na tomto mieste si preživší a prítomní hostia pripomenuli 80. výročie vydania Židovského kódexu a jeho dramatické následky na životoch našich židovských spoluobčanov.