Erasmus+ Digi škola

V rámci projektu Erasmus+ DIGI škola 2020-1-SK01-KA226-SCH-094350 sme sa spolu s projektovými partnermi vzdelávali v oblasti IKT technológií a efektívneho manažmentu vyučovacích hodín. Vzdelávanie sa uskutočnilo 30.8. – 3.9.2021 vo Florencii, v partnerskej organizácii EUROPASS,Italy. V oblasti IKT technológií sme sa naučili pracovať s aplikáciami TEDed, Kapwing,Minecraft,Canva,Padlet,Nearpod , ktoré využívame pri vytváraní projektových výstupov v podobe online vyučovacích materiálov v 11 predmetoch.