Európsky deň jazykov v prepojení na anglický jazyk

26 september je už niekoľko rokov synonymom Európskeho dňa jazykov a práve k tomuto dňu pripravila predmetová komisia anglického jazyka aj tento rok spolu so žiakmi celú paletu aktivít a eventov, aby sa pripojila k myšlienke podpory jazykového vzdelávania v Európe.

Okrem natáčania motivačného videa, ktoré uzrie svetlo sveta o pár dní,  pripravili žiaci kvarty pre svojich najmladších spolužiakov prímanov zaujímavé aktivity a interaktívne úlohy a sekundáni spracovali  pestré tematické prezentácie.

K tomuto významnému dňu prispeli aj žiaci septimy, ktorí vyrobili skupinové postery k téme Mladí ľudia a svet a žiaci III. D, ktorí spracovali rôzne kvízy a kreatívne úlohy, ktoré poslúžia ako učebné pomôcky pre ďalšie ročníky.

Všetky aktivity si zaslúžia veľkú pochvalu a ocenenie: Happy European Day of Languages!

PhDr. Jana Jaďuďová, vedúca PK ANJ