Krajské kolo Hviezdslavov Kubín

V stredu 29.9. 2021 a v piatok 1.10. sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín online formou prostredníctvom Zoom platformy. V III. kategórii v poézii získala Nelka Blažeková (Tercia) 2.miesto a v II.kategórii – v próze Viktória Jančová (Sekunda) 3. miesto.

Dievčatám srdečne gratulujeme!