Pamätný deň holokaustu

Pamätný deň holokaustu a rasového násilia neostal nepovšimnutí ani žiakmi Gymnázia Andreja Vrábla, ktorí sa pod vedením Mgr. Ľ. Hreškovej PhD. zúčastnili podujatia „Nezabudnutí susedia“ v levickej synagóge. Práve na tomto mieste si preživší a prítomní hostia pripomenuli 80. výročie vydania Židovského kódexu a jeho dramatické následky na životoch našich židovských spoluobčanov.