Európsky deň jazykov – nemecký jazyk

Tvorivými a zaujímavými aktivitami sme si koncom septembra pripomenuli Európsky deň jazykov na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci pripravili pre svojich spolužiakov rôzne kvízy, prezentácie, hry a súťaže, pri ktorých sa zabavili a naučili veľa nového.