Mladý Európan

Dňa 25.04. 2024 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Cieľom tejto súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi študentmi stredných škôl a rozšíriť znalosti o osobnostiach, dominantách a zaujímavostiach členských štátov Európskej únie. Do tejto súťaže sa zapojili žiačky tretieho ročníka Vivien Mária Mrázová, Ľudmila Boledovičová a Gabriela Pavlovičová, ktoré sa umiestnili na 1. mieste a postúpili do celoslovenského kola …

VIAC….

Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 19.3.2024 sa na našej škole konalo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, z ktorého do celoslovenského kola postupuje Tobiáš Krajmer (II.B) obsadením 1.miesta v kategórii I. Ďalšími úspešnými riešiteľmi zo 136 súťažiacich v tejto kategórii sú: Alexander Samuel Chudý (II.B) Matej Havran (II.A) Diana Jenisová (II.A) Kristína Zemanová (II.A) Lukáš Zlatňanský (II.D) Lesia Mezeiová (II.B) Ján Gunár (II.D) V kategórii …

VIAC….

Slávnostné oceňovanie víťazov národného kola Európskej súťaže v štatistike

Dňa 19. 4. 2024 sa v priestoroch Štatistického úradu SR konalo slávnostné vyhodnotenie a oceňovanie víťazov Európskej súťaže v štatistike, na ktoré boli pozvané aj dva GAV-ácke tímy.  Zmyslom súťaže je naučiť stredoškolákov pracovať so štatistickými informáciami, orientovať sa v nich a správne ich interpretovať. Tento školský rok prebiehala od decembra 2023 do marca 2024 online cez špeciálnu platformu a mala dve kolá. …

VIAC….

Exkurzia Banská Štiavnica

Triedy Tercia a Kvarta sa dňa 23. apríla zúčastnili  exkurzii v múzeu Kammerhof a Krištáľový kameňolom v Banskej Štiavnici. Žiaci určovali minerály rôznymi aj chemickými procesmi. Ryžovali zlato a nachádzali kremeň v mineráloch. 

Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv

V dňoch 16. až 19. apríla 2024 sa uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. V prvom kole šesťdesiatštyri súťažiacich riešilo modelové situácie z oblasti ľudských práv a v druhom kole obhajovali svoje názory a postoje v napísané v úvahách na zadané témy. Našu školu na tejto náročnej súťaži reprezentovala Romana Gagačová, žiačka III.C, ktorá dosiahla niekoľko významných úspechov a ocenení: …

VIAC….

Prednáška o OSN

Dňa 9.4.2024 sa v Oddelení odbornej literatúry v Literárnom klube Tekovskej knižnice uskutočnila prednáška o Organizácii spojených národov. Cieľom prednášky bolo študentom interaktívne priblížiť históriu vzniku, kompetencie a fungovanie OSN. Tieto informácie účastníkom sprostredkoval Mládežnícky delegát Slovenskej republiky v OSN Pavol Beblavý. Ďakujeme Tekovskej knižnici za zorganizovanie tohto podujatia.

Prednáška o NATO

Dňa 12.apríla 2024 žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, absolvovali prednášku spojenú s diskusiou o histórii, funkciách, úlohách a poslaní NATO. Prednáška a diskusia bola realizovaná v anglickom jazyku. Študentom ďakujeme za zaujímavé otázky a prednášajúcim za ich fundované odpovede.

Ocenenie školy Kanceláriou Európskeho parlamentu

Dňa 16.apríla 2024, počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, Kancelária Európskeho parlamentu diplomom ocenila niekoľko škôl za dlhodobé prehlbovanie tém európskej demokracie a ľudských práv na školách. Medzi ocenené školy patrí aj Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach. Ďakujeme.

Rovesnícky program v príme

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami si E. Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q pripravili zábavné aktivity pre žiakov prímy. Zaujímavými otázkami podnietili diskusiu a spoznávaní, reflexii. Samozrejme sa všetci dobre zabavili J. E.Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q

Rovesnícky program o extrémizme

Dňa 27.3.24 si rovesnícke aktivistky I. Sitárová, L. Považanová – Q; D. Jenisová – II.A pripravili zaujímavú diskusiu o extrémizme. Spoločne hovorili druhoch extrémizmu a jeho prejavoch v spoločnosti. Zamysleli sa nad spôsobmi ako mu predchádzať a ako  ho odhaľovať. I. Sitárová, L. Považanová- Q , D. Jenisová – II.A