Juvenes Translatores

26. marca 2024 sa v Bratislave konalo vyhodnotenie súťaže Mladý prekladateľ. V priestoroch zastúpenia Európskej komisie sa stretli talentovaní 17-roční prekladatelia z celého Slovenska, ktorí sa do tejto súťaže zapojili. Ich úlohou bolo preložiť súťažný text “z” alebo “do” ľubovoľného jazyka Európskej únie. Našu školu reprezentovala Romana Gagačová, žiačka III.C, ktorej vynikajúci preklad z nemčiny do slovenčiny bol ocenený ako najlepší v školskom kole a postúpila tak do celoslovenského kola. Romanka sa síce neumiestnila na 1. mieste, ale získala cenné skúsenosti, ktoré môže ďalej rozvíjať. Slávnostný program bol plný zaujímavých momentov – od udeľovania cien, cez obohacujúce diskusie s profesionálnymi prekladateľmi, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti a rady, po príhovor holandskej veľvyslankyne na Slovensku a inšpirujúce slová vedúceho zastúpenia Európskej komisie. Romanke a ostatným “mladým prekladateľom” ďakujeme za reprezentáciu našej školy.