Mestská športová olympiáda

Dňa 28.9.2023 sa uskutočnila Mestská športová olympiáda SŠ o Putovný pohár prednostu MsÚ v Leviciach. Naša škola si obhájila prvenstvo aj tento školský rok.