Beseda medikov

Beseda medikov Ivanky Koskovej a Ivonky Törökovej so žiakmi 4.ročníka zo seminára SEC a SEB 

Naše absolventky študujúce na me lekárskych fakultách porozprávali našim maturantom možnosti štúdia na lekárskych fakultách u nás aj v Čechách. Vysvetľovali im možnosti prípravy na jednotlivé školy. 

Ďakujeme