Európsky deň jazykov

Dňa 26. septembra 2023 sme si na našej škole pripomenuli Európsky deň jazykov rôznymi aktivitami na hodinách anglického, nemeckého, ruského a španielskeho jazyka a krátkym koncertom cez veľkú prestávku.

Tento výnimočný deň obohatili zaujímavé kvízy, jazykové hry a súťaže, ktoré si pre svojich spolužiakov pripravili naši šikovní žiaci spolu s vyučujúcimi cudzích jazykov.

Jazykolamy a tvorivé úlohy žiaci riešili aj počas prestávok na chodbách veľkého a malého GAVu. Naučili sa tiež niekoľko slovíčok z iných cudzích jazykov.

Skvelá atmosféra, radosť a kreativita rozhodne v tento deň nechýbali.