Veľkí učia malých

Dňa 27. 9. 2023 si študent III. C triedy Róbert Čunderlík spolu so spolužiačkou Romanou Gagačovou pripravili vyučovaciu hodinu pre triedu Sekunda.

V  nemeckom jazyku si pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity, otázky a rôzne úlohy. Žiaci sa naučili časovať nové slovesá, rozšírili si slovnú zásobu a zasúťažili si.

Ďakujeme našim starším študentom, že takto spríjemnili a spestrili vyučovanie našim mladším žiakom.