Školské kolo geografickej olympiády kat. A, B, Z

Dňa 16. 2. 2023 prebehlo školské kolo geografickej olympiády v kategóriách A, B a Z (SŠ).

V kategórii A so súťažnou prácou na tému Ukryté národy postúpila do krajského kola Romana Gagačová (III. C) a v kategórii B so súťažnou prácou venovanou Výhľadovým hojdačkám na Slovensku a ich geografii nás na krajskom kole bude reprezentovať Filip Grúň (II. A).

V kategórii Z  riešilo vedomostný test 85 našich žiakov, z ktorých 70 sa stalo úspešnými riešiteľmi. Najúspešnejších 12 geo-olympionikov (v priloženej tabuľke) zvládlo vedomostný test so stratou len jedného, dvoch bodov, pričom Adam Arpáš (II. A) dosiahol v pozoruhodnom čase 100 %.

Všetkým srdečne blahoželáme a postupujúcim držíme palce!

Školské kolo geografickej olympiády kat. A
PoradieMenoPriezviskoTriedaBody              (max. 70 b.)
1.RomanaGagačováIII. C70
Školské kolo geografickej olympiády kat. B
PoradieMenoPriezviskoTriedaBody              (max. 70 b.)
1.FilipGrúňII. A70
Školské kolo geografickej olympiády kat. Z
PoradieMenoPriezviskoTriedaBody              (max. 30 b.)
1.AdamArpášII. A30
2.FilipGrúňII. A29
3.MáriaČulíkováIII. B29
4.BrunoĎurčekII. C29
5.LauraLiptákováIV. C29
6.OlíviaKajasováIII. B29
7.AlexandraBielikováIII. B29
8.TobiášKrajmerII. B28
9.TimotejTariškaSeptima28
10.DávidKrakoSeptima28
11.MarekUhnákII. A28
12.EmaVerešováIII. B28