Aktivity ERASMUS+

Dňa 20.2. 2024 lektorka a koučka projektov Európskeho zboru solidarity Ing. Helena Klepáčová predstavila žiakom našej školy program Európskeho zboru solidarity, v rámci ktorého môžu mladí ľudia vo veku 15-18 rokov písať solidaritné projekty a získať na ich realizáciu financie. Až 3x do roka sa môžu uchádzať o financie v rámci grantovej výzvy tohto programu. 

Projekty v oblasti solidarity ponúkajú mladým ľuďom možnosť sebarealizácie vo svojej komunite. Skupine najmenej piatich mladých ľudí dávajú možnosť vyjadriť solidaritu tým, že na seba vezmú zodpovednosť a zaviažu sa k tomu, že vo svojej miestnej komunite dosiahnuť pozitívnu zmenu. Zároveň majú s podporou kouča možnosť neformálne sa vzdelávať a reflektovať svoju skúsenosť, či už priamo z projektového cyklu alebo rozvoja svojich mäkkých zručností.

Stretnutie bolo zamerané na podporu kreativity, motivácie a odvahy žiakov vyjadriť svoje potreby a nápady. Už na stretnutí zazneli zaujímavé podnety, ktoré je možné rozpracovať do projektového zámeru, napr.:

 • starostlivosť o duševné zdravie
 • vzdelávanie v témach sex a násilie, rušenie tabu v týchto témach
 • objavovanie svojho potenciálu, skúšanie nových vecí (šitie, maľovanie, háčkovanie..)
 • zdravý životný štýl, zdravé stravovanie a varenie
 • debatný krúžok, diskusné skupiny, napr. na politické témy
 • vytvorenie svojpomocnej skupiny
 • prevencia vyhorenia, timemanagement
 • podpora včelárov, čistenie okolia
 • podpora bezdomovcov v spolupráci s SČK
 • stretnutie s odborníkmi na tému babysitting
 • kariérové poradenstvo, informácie o školách, povolaniach, trhu práce
 • podpora športovania mladých ľudí, priestor na šport
 • téma etnicity – priblíženie kultúry menšín, jazykové kurzy
 • doučovanie

Do najbližšej grantovej výzvy bude možné zapojiť sa v máji 2024.