Celoslovenské kolo súťaže Mladý Európan

V dňoch od 11. júna do 12. júna 2024 sa v Žiline konalo celoslovenské kolo vedomostnej súťaže Mladý Európan. Na tejto súťaži našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo v zložení Ľudmila Boledovičová, Vivien Mária Mrazová a Gabriela Pavlovičová. Dievčatá túto náročnú súťaž zvládli so cťou a získali ocenenie úspešný riešiteľ. Študentkám blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

Olympiáda kritického myslenia

Dňa 6.-7.6.2024 sa v Bratislave konalo celoslovenské kolo Olympiády kritického myslenia. Táto súťaž, ktorá u žiakov posilňuje odolnosť voči dezinformáciám, manipulačným taktikám, rozvíja mediálnu gramotnosť, argumentačné a iné mäkké zručnosti, učí mladých ľudí určovať dôveryhodné zdroje správ a vedie ich k správnej interpretácií dát, si získala v tomto školskom roku 8813 študentov stredných škôl, z ktorých do finále postúpilo 48. …

VIAC….

Exkurzia do Viedne

Žiaci všetkých druhých ročníkov a Sexty sa zúčastnili v stredu 22. mája 2024 exkurzie do hlavného mesta Rakúska. Po prehliadke zámku a parku Schönbrunn sme sa presunuli do centra mesta a obdivovali najkrajšie pamiatky – Dóm sv. Štefana, Votívny kostol, Radnicu, Parlament a exkurziu sme ukončili na Námestí Márie Terézie v Umelecko – historickom a Prírodovedeckom múzeu.

Tradičná návšteva v Zlíne

10. júna 2024 sa výber žiakov GAVu zúčastnil zájazdu do Zlína. Športovci (florbalistky a futbalisti), zástupcovia Školského parlamentu a členky SČK si so svojimi rovesníkmi z nášho družobného gymnázia GJŠ v Zlíne vymenili svoje skúsenosti, dojmy, zašportovali si a hlavne oprášili staré, resp. nadviazali nové priateľstvá. Pre nás všetkých to bol veľmi obohacujúci a príjemný deň. Tešíme sa na ďalšie …

VIAC….