Deň otvorených dverí

Dňa 15. februára sme otvorili dvere našich tried a učební deviatakom základných škôl. Veríme, že návšteva na GAVe im pomôže správne sa rozhodnúť o ich budúcej strednej škole…