DEŇ ZDRAVIA našej ZEME

Dňa 30. 5. 2023 si žiaci rovesníckeho programu prichystali skvelý program pre všetky 4 ročníky malého gymnázia. Celý deň sa niesol v duchu dňa zdravia. Okrem súťaženia v tímoch na stanovištiach sme sa toho aj veľa naučili. Hlavné témy stanovíšť bola prvá pomoc – KPR, zlomeniny, popáleniny a otravy, environmentálna záťaž, znečisťovanie , ako triediť odpad, ako ochrániť vodné zdroje, potravinová …

VIAC….

Workshop ,,Nežná Zmena“

Dňa 2.6.2023 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali workshop ,,Nežná zmena“. V rámci workshopu sa žiaci stali obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti koncom 80–tých rokov 20. storočia. Študenti cez osudy ľudí zisťovali aké boli dopady, prípadne pozitíva na rodinu po Pražskej jari 1968, vykresľovali atmosféru počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988 a reakcie …

VIAC….

Exkurzia Mauthausen – Rakúsko

V dňoch 17.5. – 18.5. 2023  a 21.5 – 22.5.2023 žiaci tretieho ročníka absolvovali exkurziu do Rakúska. Počas dvoch dní navštívili tieto miesta: Veríme, že návštevou týchto zaujímavých miest si študenti pripomenuli a hlbšie spoznali ďalšie míľniky našej histórie.

Stretnutie členov SZPB a žiakov základných, stredných škôl

Dňa 22.5.2023 sa v areáli Klubu vojenskej histórie v Starom Tekove uskutočnilo stretnutie členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (oblastná organizácia Levice) a žiakov základných a stredných škôl. Študenti mali možnosť si vypočuť zaujímavú prednášku o histórii národnooslobodzovacích bojov v našom regióne, ktorú predniesol PhDr. Pavol Šteiner, PhD., (historik, FF UKF Nitra) a potom absolvovali komentovanú prehliadku historických zbraní v areáli …

VIAC….

Medzinárodná filozofická olympiáda

Dnešné slávnostné ukončenie svetového kola 31. ročníka Medzinárodnej filozofickej olympiády v Olympii je pre nás nezabudnuteľným zážitkom. Náš žiak Matúš Lehocký získal ČESTNÉ  UZNANIE. Toto ocenenie získalo 16 žiakov spomedzi 100 účastníkov zo 49 krajín. Matúškovi srdečne gratulujeme a tešíme sa z jeho famózneho úspechu🎉👏❤

Úspechy PK chémie 2022/23

Krajské kolo chemickej olympiády: 2. miesto Filip Grúň kategória C                                                          2. miesto Rastislav Peňažka kategória B                                 …

VIAC….