DEŇ ZDRAVIA našej ZEME

Dňa 30. 5. 2023 si žiaci rovesníckeho programu prichystali skvelý program pre všetky 4 ročníky malého gymnázia. Celý deň sa niesol v duchu dňa zdravia. Okrem súťaženia v tímoch na stanovištiach sme sa toho aj veľa naučili. Hlavné témy stanovíšť bola prvá pomoc – KPR, zlomeniny, popáleniny a otravy, environmentálna záťaž, znečisťovanie , ako triediť odpad, ako ochrániť vodné zdroje, potravinová pyramída, ako ochrániť prírodu,  záchrana planéty a mnohé iné. Po dokončení všetkých stanovíšť, ktorých bolo 14 sa uskutočnilo vyhodnotenie. Sladkú odmenu získali členovia najúspešnejších tímov a neskôr aj všetci zúčastnení. Celý deň bol skvelo zorganizovaný a rovesníci boli veľmi milí. Užili sme si to a ďakujeme!

N. Blažeková – K