Workshop ,,Nežná Zmena“

Dňa 2.6.2023 žiaci tretieho ročníka v rámci seminára z dejepisu absolvovali workshop ,,Nežná zmena“. V rámci workshopu sa žiaci stali obyvateľmi obyčajného bytového domu, členmi rodín a socialistickej spoločnosti koncom 80–tých rokov 20. storočia. Študenti cez osudy ľudí zisťovali aké boli dopady, prípadne pozitíva na rodinu po Pražskej jari 1968, vykresľovali atmosféru počas Sviečkovej manifestácie v marci 1988 a reakcie okolia, spoločnosti, predstaviteľov komunistických orgánov i Verejnej Bezpečnosti, podrobne spoznali priebeh udalostí počas Nežnej revolúcie 1989. Počas celého workshopu žiaci mali možnosť pocítiť a uvedomiť si základné rozdiely medzi životom počas totalitného režimu a životom v súčasnosti.

Za realizáciu workshopu ďakujeme lektorom z občianskeho združenia Post Bellum SK.