Úspechy PK chémie 2022/23

Krajské kolo chemickej olympiády: 2. miesto Filip Grúň kategória C

                                                         2. miesto Rastislav Peňažka kategória B

                                                        4. miesto Lenka Koláriková kategória C

                                                        7. miesto Karol Borsík kategória B

                                                        7. miesto Tobiáš Borsík kategória A 

                                                        8. miesto Adam Pusztai kategória D