Úspech našich žiačok v celoštátnom kole SOČ

V dňoch 27. 4. až 29. 4. 2022 prebehla v Bardejove celoštátna prehliadka SOČ, do ktorej  postúpila aj naša autorská dvojica Timea Vrtíková a Noemi Cziriová (IV. D) z 1. miesta krajského kola  s prácou venovanou podpore cestovného ruchu v okrese Levice. V konkurencii 14 súťažných prác z celého Slovenska v odbore cestovný ruch, hotelierstvo a gastronómia si dievčatá vyslúžili nielen …

VIAC….

Okresné kolo v bedmintone

Dňa 28.4.2022 sa konalo okresné kolo v bedmintone SŠ žiakov a žiačok. Výsledky: žiaci 1. miesto – postup na kraj  žiacky 2. miesto

Rovesnícky program v I.A

V stredu 13.4.22  sme my, rovesnícki aktivisti G. Czúdorová, D. Baloghová  a A. Haško zo Sexty, v 1.A robili aktivity na tému: Cíť sa bezpečne (neboj sa vyjadriť svoj názor). Pripravili sme si interaktívne aktivity, v ktorých museli študenti vyjadriť svoj názor  vo forme súhlasu a nesúhlasu s určitými výrokmi. Potom sme si o všetkom pokecali v   následnej debate. 😊  Všetci  boli veľmi aktívni …

VIAC….

DEŇ ZEME

V piatok 22. apríla, sme si so žiakmi osemročného gymnázia pripomenuli, aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, v ktorom žijeme. Žiaci z rovesníckeho programu pod vedením skúsených pedagógov si pripravili pre triedy Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta veľmi zaujímavé a prospešné aktivity. Veríme, že z týchto malých aktivít, si žiaci môžu urobiť trvalé zvyky a tak prispieť k ochrane našej planéty.

DOD 2022 v podaní PK ANJ

21. apríla 2022 počas Dňa otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl odprezentovala PK ANJ svoj predmet, svoje aktivity a projekty prostredníctvom aktívnych a úspešných žiakov, ktorí dali celému podujatiu punc pozitívnej a autentickej skúsenosti podporenej plnohodnotnými informáciami o štúdiu anglického jazyka na GAV-e.   Našimi ambasádormi boli Sofia Nichtová zo IV.B, Jakub Hangai z I.B, Gréta Czúdorová  zo Sexty a Natália Oltmanová z II.D, ktorým …

VIAC….

Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 1. apríla 2022 prebehlo online krajské kolo geografickej olympiády, na ktorom našu školu v kategórii Z (vedomostný test) reprezentovalo 16 žiakov. Najlepší výsledok dosiahol Tobiáš Borsík (septima), ktorý sa v rámci Nitrianskeho kraja umiestnil na 7. mieste a od postupu na celoslovenské kolo ho delil len jeden bod. Celkove spomedzi 1508 súťažiacich všetkých krajov obsadil 16. miesto. Všetci ostatní naši žiaci boli …

VIAC….

Dejepisná súťaž

Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Tento XXX. ročník súťaže bol tematicky zameraný na svetové dejiny v rokoch 1939 – 1945 dôrazom na druhú svetovú vojnu a jej priebeh na európskych bojiskách.  Na tejto súťaži našu školu reprezentovali študenti tretieho ročníka Tobiáš Borsík, Roman Holečka a Sebastián Néma, ktorí získali 6. miesto. Srdečne blahoželáme.