DEŇ ZEME

V piatok 22. apríla, sme si so žiakmi osemročného gymnázia pripomenuli, aké dôležité je ochraňovať životné prostredie, v ktorom žijeme. Žiaci z rovesníckeho programu pod vedením skúsených pedagógov si pripravili pre triedy Príma, Sekunda, Tercia a Kvarta veľmi zaujímavé a prospešné aktivity. Veríme, že z týchto malých aktivít, si žiaci môžu urobiť trvalé zvyky a tak prispieť k ochrane našej planéty.