Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 1. apríla 2022 prebehlo online krajské kolo geografickej olympiády, na ktorom našu školu v kategórii Z (vedomostný test) reprezentovalo 16 žiakov.

Najlepší výsledok dosiahol Tobiáš Borsík (septima), ktorý sa v rámci Nitrianskeho kraja umiestnil na 7. mieste a od postupu na celoslovenské kolo ho delil len jeden bod. Celkove spomedzi 1508 súťažiacich všetkých krajov obsadil 16. miesto.

Všetci ostatní naši žiaci boli úspešnými riešiteľmi.

Blahoželáme!