Rovesnícky program v I.A

V stredu 13.4.22  sme my, rovesnícki aktivisti G. Czúdorová, D. Baloghová  a A. Haško zo Sexty, v 1.A robili aktivity na tému: Cíť sa bezpečne (neboj sa vyjadriť svoj názor). Pripravili sme si interaktívne aktivity, v ktorých museli študenti vyjadriť svoj názor  vo forme súhlasu a nesúhlasu s určitými výrokmi. Potom sme si o všetkom pokecali v   následnej debate. 😊  Všetci  boli veľmi aktívni a úprimní.                    

G. Czúdorová, X