DOD 2022 v podaní PK ANJ

21. apríla 2022 počas Dňa otvorených dverí pre žiakov 9. ročníka základných škôl odprezentovala PK ANJ svoj predmet, svoje aktivity a projekty prostredníctvom aktívnych a úspešných žiakov, ktorí dali celému podujatiu punc pozitívnej a autentickej skúsenosti podporenej plnohodnotnými informáciami o štúdiu anglického jazyka na GAV-e.

  Našimi ambasádormi boli Sofia Nichtová zo IV.B, Jakub Hangai z I.B, Gréta Czúdorová

 zo Sexty a Natália Oltmanová z II.D, ktorým ďakujeme za vynikajúcu spoluprácu a reprezentáciu školy.

 PhDr. Jana Jaďuďová