Dejepisná súťaž

Dňa 6. apríla 2022 sa uskutočnilo krajské kolo Dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií. Tento XXX. ročník súťaže bol tematicky zameraný na svetové dejiny v rokoch 1939 – 1945 dôrazom na druhú svetovú vojnu a jej priebeh na európskych bojiskách.

 Na tejto súťaži našu školu reprezentovali študenti tretieho ročníka Tobiáš Borsík, Roman Holečka a Sebastián Néma, ktorí získali 6. miesto.

Srdečne blahoželáme.