V PROJEKTOCH ERASMUS+ POKRAČUJEME ONLINE

Interaktívny workshop 3.12.2020 v projekte Erasmus+Yes to Migration No to Extremism 2020-1-SK01-KA229-078376  organizovaný Postbellum.sk na tèmu “Rozhodovanie”. Preniesli sme sa do 30.rokov 20. storocia. Študenti prevzali rolu poslancov 5 politických strán v 1934, tlmočili svoje volebné programy cez príbeh židovky Evy Kalinovej z Pezinka zažili pocity ťažkých rozhodnutí ešte pred 2.svetovou vojnou..#Postbellum#Erasmusplus PaedDr. Viviana Bieliková

AKTIVITY ŽŠR

Žiacka školská rada pri GAV Levice pokračuje vo svojich aktivitách aj počas dištančnej formy štúdia. V decembri minulého roka sa práve prostredníctvom ŽŠR mohli študenti a učitelia našej školy zapojiť do charitatívneho projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o celoslovenskú materiálnu zbierku určenú pre seniorov v DSS, ktorá sa na našej škole stretla s výbornou odozvou. V novom kalendárnom …

VIAC….

MARATÓN PÍSANIA LISTOV

Dňa 10. decembra 2020sa druháci, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár (SPS), zapojili do aktivity, ktorú poznáme pod názvom Maratón písania listov. Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete, ktoré usporadúva Amnesty International už vyše 18 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú …

VIAC….

OPPORTUNITY AWARD

V rámci súťaže Opportunity Award 2020 sa Timea Vrtíková z III.D zapojila a napísala esej na tému Ženy – príležitosť pre IT. Z celého Slovenska odborná porota určila víťazky. Timea sa umiestnila na vynikajúcom 3. mieste. Odovzdávanie cien prebiehalo 8. decembra na medzinárodnej konferencii ITAPA 2020 v Bratislave za účasti odborníkov IT nielen zo Slovenska. Srdečne gratulujeme                            Ing. Erika Sulinová

NEZVYČAJNÝ “DEŇ VEDY”

Dňa 3. 12. 20 sa naši žiaci Prímy, Sekundy, Tercie, Kvarty a žiaci 3.ročníka zúčastnili “Takmer hodiny vedy “. P. Ing. R. Valo zo UIAM FCHTP STU v BA , so svojimi spolupracovníkmi, si pre našich študentov pripravil online zaujímavé projekty z oblasti vedy a tiež ich informoval o možnostiach štúdia na VŠ. 😀