AKTIVITY ŽŠR

Žiacka školská rada pri GAV Levice pokračuje vo svojich aktivitách aj počas dištančnej formy štúdia.

V decembri minulého roka sa práve prostredníctvom ŽŠR mohli študenti a učitelia našej školy zapojiť do charitatívneho projektu s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Ide o celoslovenskú materiálnu zbierku určenú pre seniorov v DSS, ktorá sa na našej škole stretla s výbornou odozvou.

V novom kalendárnom roku sa ŽŠR pustila do organizovania pravidelných webinárov a online workshopov so zameraním na rôzne témy, ktoré sú určené študentom a učiteľom školy. Webináre sme odštartovali diskusiou so školskou psychologičkou p. Alicou Melišíkovou na tému Ako sa nezblázniť počas lockdownu? Druhým v poradí bol online workshop o tom, ako si urobiť zaujímavé instagramové stories, ktorý viedol pán Tibor Lachkovič zo vzdelávacej platformy EduEra. Zatiaľ posledný webinár bol zameraný hlavne pre študentov tretieho a štvrtého ročníka, pretože práve im Ing. Patrik Furda, úspešný absolvent GAV Levice, poradil, čo ďalej po maturite a ako sa nezblázniť v mori rôznych možností.

ŽŠR pri GAV Levice bude vo svojom projekte online aktivít pokračovať aj  v nasledujúcom období, keďže sa u žiakov aj učiteľov stretli so značným záujmom, čo nás veľmi teší a motivuje k ďalšej práci.

Mgr. Andrea Čengerová, koordinátorka ŽŠR pri GAV Levice