MARATÓN PÍSANIA LISTOV

Dňa 10. decembra 2020sa druháci, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár (SPS), zapojili do aktivity, ktorú poznáme pod názvom Maratón písania listov. Maratón písania listov (Write for Rights) je najväčšie ľudskoprávne podujatie na svete, ktoré usporadúva Amnesty International už vyše 18 rokov, tradične v období okolo Medzinárodného dňa ľudských práv (10. decembra). Ľudia na celom svete v priebehu niekoľkých týždňov píšu a odosielajú milióny listov solidarity a petícií, ktorými žiadajú spravodlivosť pre nespravodlivo väznených, utláčaných a prenasledovaných ľudí. Vďaka početným výzvam adresovaným vládam a úradom na celom svete sa vytvára medzinárodný tlak, ktorý nie je možné len tak ignorovať. Vďaka tomu sa v každom treťom z prípadov, ktorým sa Amnesty International venuje, podarí dosiahnuť úspech a pozitívnu zmenu.