V PROJEKTOCH ERASMUS+ POKRAČUJEME ONLINE

Interaktívny workshop 3.12.2020 v projekte Erasmus+Yes to Migration No to Extremism 2020-1-SK01-KA229-078376  organizovaný Postbellum.sk na tèmu “Rozhodovanie”. Preniesli sme sa do 30.rokov 20. storocia. Študenti prevzali rolu poslancov 5 politických strán v 1934, tlmočili svoje volebné programy cez príbeh židovky Evy Kalinovej z Pezinka zažili pocity ťažkých rozhodnutí ešte pred 2.svetovou vojnou..#Postbellum#Erasmusplus

PaedDr. Viviana Bieliková