MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA

V rámci Dňa vedy na GAVe 20.11.2019 sa15 žiakov 1.ročníka zúčastnilo matematickej prechádzky v areáli našej školy. Matematické prechádzky sú súčasťou projektu MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe). Ich cieľom je riešenie  matematických úloh súvisiacich s reálnym objektmi, ktoré musia žiaci nájsť vonku, na základe údajov z mobilnej aplikácie MathCityMap. Po úvodnom oboznámení s myšlienkou projektu, ktorú …

VIAC….

KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

V rámci kampani „Červené stužky“ sme na našej škole uskutočnili tieto akcie: Besedy na tému AIDS/HIV s aktivistkami Slovenského červeného kríža pre žiakov prvých ročníkov. Beseda na tému duševného zdravia, konkrétne poruchy príjmu potravy. “Bulímia a anorexia” pre žiakov druhých ročníkov. Primáni si vytvorili a sami ušili červenú stužku. Šitie červených stužiek: Dnes 27.11.2019 sme na triednickej hodine šili. Prichystali sme si …

VIAC….

DEŇ ŠTUDENSTVA 2019

25. november 2019 bol na Gave obzvlášť príjemným dňom.  Tak ako býva každoročne zvykom, aj tento rok sme si pripomenuli Deň študentstva. Tohoročné oslavy spomenutého dňa mali však nádych výnimočnosti už len preto, že sme si pripomínali 30 výročie Nežnej revolúcie. Vďaka ceste k nadobudnutej slobode  by ani mladí ľudia nemali dnešné možnosti. Svoj príbeh spojený so 17. novembrom nám prišli porozprávať …

VIAC….

DEŇ VEDY

Dňa 20.11.2019 sa žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty,  zúčastnili podujatia pod názvom „DEŇ VEDY“. Žiaci mali možnosť stretnúť sa so zamestnancami Tekovskej hvezdárne, ktorá sídli v Leviciach. Vďaka prednáške o vesmíre sa žiaci dozvedeli veľa nových informácii. V priestoroch telocvične zamestnanci hvezdárne pripravili prenosné digitálne planetárium, v ktorom žiaci pozorovali nočnú oblohu, hviezdy, súhvezdia, Slnečnú sústavu a Galaxie. V prednáškovej …

VIAC….

STARŠÍ UČIA MLADŠÍCH

Aktivita ,,Starší učia mladších” na hodine dejepisu. Žiačky I.A triedy Laura Bartková a Dominika Budovcová žiakom kvarty a tercie priblížili udalosti novembra 1989.

MLADÝ FILMOVÝ TVORCA

GAV TV aj tento rok bola znova úspešná a získala v súťaži amatérskej filmovej tvorby MLADÝ FILMOVÝ TVORCA skvelé 1. miesto vo svojej kategórii. Mladí amatérski tvorcovia – Valéria Valentína Ondrejková, Noemi Cziriová, Simi Kováčová, Timea Vrtíková – v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviedli svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Srdečne gratulujeme.

30 ROKOV OD NEŽNEJ

Dňa 14. 11. 2019 niektorí žiaci tretieho ročníka absolvovali prednášku odborného pracovníka Tekovského múzea Mgr. Petra Plevu na tému 30 rokov od Nežnej… Toto podujatie organizačne zabezpečila Tekovská knižnica v Leviciach. Ďakujeme.

NÁVŠTEVA TEKOVSKÉHO MÚZEA

Dňa 11. 11. 2019 maturanti z dejepisu navštívili Tekovské múzeum, kde si pozreli expozíciu výstavy Normalizované životy – od okupácie po nežnú revolúciu. Študentov výstavou sprevádzal Mgr. Peter Pleva. Ďakujeme.

ABSOLVENTSKÁ PREDNÁŠKA S MICHALOM PASTIEROM

V piatok 8.11.2019 nás prišiel navštíviť v rámci cyklu Absolvenstkých prednášok Michal Pastier, kreatívny riaditeľ reklamnej agentúry Zaraguza. Študentom ŽŠR, Preklepov, GAV TV a žiakom SPS porozprával, ako funguje svet reklamy, ako sa dá pracovať na svojom osobnom i profesijnom raste,  a dokonca pospomínal i na svoje pôsobenie v školskom časopise.