KAMPAŇ ČERVENÉ STUŽKY

V rámci kampani „Červené stužky“ sme na našej škole uskutočnili tieto akcie:

Besedy na tému AIDS/HIV s aktivistkami Slovenského červeného kríža pre žiakov prvých ročníkov.

Beseda na tému duševného zdravia, konkrétne poruchy príjmu potravy.

“Bulímia a anorexia” pre žiakov druhých ročníkov.

Primáni si vytvorili a sami ušili červenú stužku.

Šitie červených stužiek: Dnes 27.11.2019 sme na triednickej hodine šili. Prichystali sme si látku, na ktorú sme prišívali gombík, aby sme sa naučili šiť. Túto jednoduchú úlohu sme všetci hravo zvládli. Po tejto úlohe, sme prešli na šitie červenej stužky, ktorá je symbolom svetového dňa ľudí s nevyliečiteľnou chorobou “AIDS”.

Keď sme si všetci ušili vlastné červené stužky, pripli sme si ich na tričká a odfotili sme sa. Bola to príjemná akcia.

29.11.2019 žiaci tried príma a sekunda vytvorili na školskom dvore živú červenú stužku.

AUTOR: Nela Blažeková, Príma