MATEMATICKÁ PRECHÁDZKA

V rámci Dňa vedy na GAVe 20.11.2019 sa15 žiakov 1.ročníka zúčastnilo matematickej prechádzky v areáli našej školy. Matematické prechádzky sú súčasťou projektu MoMaTrE (Mobile Math Trails in Europe – Matematické prechádzky po Európe). Ich cieľom je riešenie  matematických úloh súvisiacich s reálnym objektmi, ktoré musia žiaci nájsť vonku, na základe údajov z mobilnej aplikácie MathCityMap. Po úvodnom oboznámení s myšlienkou projektu, ktorú sprostredkovala doc.PaedDr. Soňa Čeretková, Phd., sa žiaci rozdelili do skupín. Každá skupina si stiahla aplikáciu, a podľa inštrukcií si našla matematickú prechádzku pozostávajúcu z niekoľkých úloh. Žiaci museli jednotlivé objekty najprv identifikovať, potom ich nájsť a následne vyriešiť úlohu. Po splnení všetkých úloh prebehla diskusia, v ktorej sa žiaci vyjadrili k náročnosti aj zrozumiteľnosti zadaných úloh. Taktiež uviedli, že je to zaujímavý typ aktivity, ktorá ukazuje, kde všade môžeme matematiku využiť.

Doc. Čeretková navštívila našu školu v súvislosti s týmto projektom aj v minulom školskom roku, kedy vybraní žiaci hľadali matematické objekty v našom meste a pokúšali sa vymyslieť úlohy vhodné na vytvorenie matematickej prechádzky.