DEŇ VEDY

Dňa 20.11.2019 sa žiaci prímy, sekundy, tercie, kvarty,  zúčastnili podujatia pod názvom „DEŇ VEDY“. Žiaci mali možnosť stretnúť sa so zamestnancami Tekovskej hvezdárne, ktorá sídli v Leviciach. Vďaka prednáške o vesmíre sa žiaci dozvedeli veľa nových informácii. V priestoroch telocvične zamestnanci hvezdárne pripravili prenosné digitálne planetárium, v ktorom žiaci pozorovali nočnú oblohu, hviezdy, súhvezdia, Slnečnú sústavu a Galaxie. V prednáškovej miestnosti sa dozvedeli zaujímavé informácie z vedy a techniky od p. Ing. R. Vala z FCHPT v Bratislave. V jednotlivých triedach žiaci plnili úlohy z prírodovedných predmetov – matematika, fyzika, chémia, biológia, ktoré im zadávali učitelia a starší žiaci našej školy. Pri plnení jednotlivých úloh žiaci zbierali body. Na záver tejto školskej akcie sa uskutočnilo vyhodnotenie. Úspešné tímy získali sladkú odmenu. Žiaci sa počas dňa nielen zabavili, ale sa aj niečo nové naučili. V druhej časti sa žiaci tretích ročníkov dozvedeli informácie o štúdiu na technických vysokých školách. Zároveň sa v priestoroch gymnázia na Štefánikovej ulici uskutočnila interaktívna výstava VEDECKÁ HRAČKA , od 15.11. 2019 do 22.11.2019.

Poďakovanie patrí všetkým pani profesorkám, ktoré podujatie zorganizovali.

AUTOR: Ivana Sitárová, Príma