NÁVŠTEVA TEKOVSKÉHO MÚZEA

Dňa 11. 11. 2019 maturanti z dejepisu navštívili Tekovské múzeum, kde si pozreli expozíciu výstavy Normalizované životy – od okupácie po nežnú revolúciu. Študentov výstavou sprevádzal Mgr. Peter Pleva. Ďakujeme.