30 ROKOV OD NEŽNEJ

Dňa 14. 11. 2019 niektorí žiaci tretieho ročníka absolvovali prednášku odborného pracovníka Tekovského múzea Mgr. Petra Plevu na tému 30 rokov od Nežnej… Toto podujatie organizačne zabezpečila Tekovská knižnica v Leviciach. Ďakujeme.