PREDNÁŠKA O KYBERŠIKANE

V pondelok 9.3. 2020 žiaci sekundy navštívili Tekovskú knižnicu za účelom dozvedieť sa niečo nové o kyberšikane. P. K. Ternovszká z oddelenia odbornej literatúry nám porozprávala dôležité a zaujímavé informácie o kyberšikane. My sme jej porozprávali  či sme už niečo také zažili. Dozvedeli sme sa kontaktné čísla na linku detskej pomoci a webové stránky,  kde sa dozvieme viac informácií. Po video ukážkach nasledovali aktivity, …

VIAC….

MAJSTROVSTVÁ KRAJA V BASKETBALE

Dňa 12. 2.2020 sa konali Majstrovstvá kraja v basketbale chlapcov SŠ. Naši sú víťazi a postupujú na Slovensko!

EXTRÉMIZMUS, RASIZMUS – prednáška

Vo štvrtok 27.2.2019 sa našej škole uskutočnila prednáška z dielne Slovenského národného strediska pre ľudské práva o téme, ktorá je v dnešnej dobe veľmi aktuálna – Extrémizmus a rasizmus. Študenti mohli diskutovať o rôznych formách a podobách extrémizmu a rovnako podnetné boli aj praktické aktivity v oblasti ľudských práv a ich porušovania.

EXKURZIA STU

Dňa 12.2.2020 sa žiaci kvarty, 1. a 2. ročníka zúčastnili exkurzie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Vybraní žiaci riešia chemickú olympiádu v kategóriách D, C a B. Žiaci si vyskúšali zaujímavé pokusy v chemickom laboratóriu na STU. V prvom pokuse pripravili fotocitlivú látku trihydrát tris (oxaláto) železitanu draselného a overili jeho schopnosti. V druhom pokuse pripravili …

VIAC….

KRAJSKÉ KOLO ONEJ

11. februára 2020 sa v Nitre konalo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali štyria žiaci, ktorí sa umiestnili nasledovne: Daniela Počajiová (Kvinta) – 6. miesto – kategória 2A Tomáš Béreš (Kvinta) – 8. miesto – kategória 2A Michaela Bónová (Septima) – 7. miesto – kategória 2B Daniel Peťka (4.D) – 3. miesto – kategória 2C Gratulujeme 

ŠALIANSKY MAŤKO

Naša primánka Nela Blažeková (v strede) získala na okresnej súťaži v prednese Šaliansky Maťko prvé miesto v III.vekovej  kategórii a postup do krajského kola. Nelke gratulujeme  a držíme palce! AUTOR: Mgr. Ľubica Tóthová

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE TELOCVIČNE

Dňa 15. januára 2020 sme za účasti podpredsedov NSK, poslancov zastupiteľstva NSK, predstaviteľov mesta Levice a iných hostí, slávnostne otvorili priestory zrekonštruovanej telocvične a novovybudovaného sociálneho zázemia.