VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V   RUSKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022

Meno a trieda:Kategória:Školské kolo: 26. 11. 2021Krajské kolo: 12. 3. 2022
Laura Liptáková (II.C)B11. miesto
Terézia Mihalková (III.B)B21. miesto2. miesto
Sofia Homolová (II.B)B31. miesto3. miesto