Návšteva partnerskej školy

Dňa 14.6.22 sa delegácia ŽŠR pri GAV Levice spoločne s basketbalovým tímom našej školy, časťou GAV TV a redakciou časopisu Preklepy zúčastnili priateľskej návštevy v našej partnerskej škole GJŠ Zlín. 

Súčasťou návštevy bol taktiež summit žiackych rád stredných škôl Zlínskeho kraja, ako aj exhibičný zápas medzi basketbalovým tímom GAV Levice a GJŠ Zlín. Celú udalosť dokumentovala redakcia Preklepy ako aj štáby GAV TV a Televízie TGM. 

V mene celej ŽŠR by som sa týmto chcel poďakovať našim hostiteľom za pohostinnosť a príjemný čas strávený v ich prítomnosti. 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

R. Peňažka