Začal rovesnícki program na GAVe

 25. 10. 2023, v stredu, rovesnícke aktivistky, L. Považanová a I. Sitárová z Q, urobili zaujímavý program primánom. Aktivity boli zamerané na sebapoznanie, zoznámenie sa so svojimi spolužiakmi. V spoločných hrách spoznávali záujmy a aktivity spolužiakov. Dobre sa zabavili aj poučili. 🙂