Prednáška o OSN

Dňa 9.4.2024 sa v Oddelení odbornej literatúry v Literárnom klube Tekovskej knižnice uskutočnila prednáška o Organizácii spojených národov. Cieľom prednášky bolo študentom interaktívne priblížiť históriu vzniku, kompetencie a fungovanie OSN. Tieto informácie účastníkom sprostredkoval Mládežnícky delegát Slovenskej republiky v OSN Pavol Beblavý. Ďakujeme Tekovskej knižnici za zorganizovanie tohto podujatia.

Prednáška o NATO

Dňa 12.apríla 2024 žiaci tretieho a štvrtého ročníka, ktorí navštevujú spoločenskovedný seminár, absolvovali prednášku spojenú s diskusiou o histórii, funkciách, úlohách a poslaní NATO. Prednáška a diskusia bola realizovaná v anglickom jazyku. Študentom ďakujeme za zaujímavé otázky a prednášajúcim za ich fundované odpovede.

Ocenenie školy Kanceláriou Európskeho parlamentu

Dňa 16.apríla 2024, počas slávnostného otvorenia celoštátneho kola Olympiády ľudských práv, Kancelária Európskeho parlamentu diplomom ocenila niekoľko škôl za dlhodobé prehlbovanie tém európskej demokracie a ľudských práv na školách. Medzi ocenené školy patrí aj Gymnázium Andreja Vrábla v Leviciach. Ďakujeme.

Rovesnícky program v príme

Posledný deň pred veľkonočnými prázdninami si E. Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q pripravili zábavné aktivity pre žiakov prímy. Zaujímavými otázkami podnietili diskusiu a spoznávaní, reflexii. Samozrejme sa všetci dobre zabavili J. E.Sebelédi, T. Zelmanová, B. Vidová – Q

Rovesnícky program o extrémizme

Dňa 27.3.24 si rovesnícke aktivistky I. Sitárová, L. Považanová – Q; D. Jenisová – II.A pripravili zaujímavú diskusiu o extrémizme. Spoločne hovorili druhoch extrémizmu a jeho prejavoch v spoločnosti. Zamysleli sa nad spôsobmi ako mu predchádzať a ako  ho odhaľovať. I. Sitárová, L. Považanová- Q , D. Jenisová – II.A

Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 11. 4 sa uskutočnilo krajské kolo chemickej olympiády kategórie B: Filip Grúň /2. A/ 1. miesto /úspešný riešiteľ/ Samuel Alexander Chudý /2. B/ 4. miesto /úspešný riešiteľ/ Martin Meszároš, Hana Holíková, Simon Drenka a Lenka Koláriková – úspešní riešitelia Blahoželáme🤩

Chemický náboj

Dve družstvá nás reprezentovali na celoštátnej súťaži Chemický náboj. Za 2. ročník v kategórii Junior na 15. mieste sa umiestnili: Filip Grúň /2. A/, Samuel Alexander Chudý /2. B/, Hana Holíková /X/ a Martin Meszároš /2. A/ Za 3. ročník v kategórii Senior na 22. mieste sa umiestnili: Rastislav Peňažka/M/, Timotej Tariška /M/, Samuel Gagač /M/ a Karol Borsík /M/

Exkurzia Energoland

Dňa 16.4.žiaci Primy absolvovali exkurziu do Energolandu v Mochovciach. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jadrovej elektrárni a iných zdrojoch energie.

Hodina s anglickým lektorom

Dňa 12.4.2024 učitelia anglického jazyka spolu s niektorými žiakmi IV.C triedy absolvovali spoločnú hodinu pod vedením lektora Seána Thompsona, ktorý nám svojimi novými metódami priblížil tému cestovanie. Veľmi príjemná atmosféra, plná zábavy, obohatená birminghamským prízvukom bola skvelým ukončením týždňa.

Príprava na expedície DofE v školskom roku 2023/24

Príprava na expedície DofE je už v plnom prúde. Účastníci  sa už rozdelili to tímov. Máme Divé svine, Šutre, Žabky, Titritov, Konvalinky, Fialky, 17 a pocit ženy, Zoberiem lopatu. V príprave sa už naučili čo si zbaliť do batôžka, ako sa stravovať počas expedície, ako sa orientovať v teréne pomocou mapy a buzoly a ako chrániť prírodu.