Celoštátne kolo Geografickej olympiády a výberové sústredenie pred Medzinárodnou geografickou olympiádou iGEO

V dňoch 25. až 27. 4. 2024 sa na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici konalo celoštátne kolo Geografickej olympiády, kat. A, B, Z, do ktorého postúpili aj traja naši žiaci – Filip Grúň (II. A), Romana Gagačová (III. C) a Dávid Krako (Septima). Prvý deň bol venovaný terénnej exkurzii a prezentačným aktivitám a následne v druhý, súťažný, sa žiaci popasovali už s vedomostným, multimediálnym …

VIAC….

Exkurzia do Viedne

Žiaci všetkých druhých ročníkov a Sexty sa zúčastnili v stredu 22. mája 2024 exkurzie do hlavného mesta Rakúska. Po prehliadke zámku a parku Schönbrunn sme sa presunuli do centra mesta a obdivovali najkrajšie pamiatky – Dóm sv. Štefana, Votívny kostol, Radnicu, Parlament a exkurziu sme ukončili na Námestí Márie Terézie v Umelecko – historickom a Prírodovedeckom múzeu.

Tradičná návšteva v Zlíne

10. júna 2024 sa výber žiakov GAVu zúčastnil zájazdu do Zlína. Športovci (florbalistky a futbalisti), zástupcovia Školského parlamentu a členky SČK si so svojimi rovesníkmi z nášho družobného gymnázia GJŠ v Zlíne vymenili svoje skúsenosti, dojmy, zašportovali si a hlavne oprášili staré, resp. nadviazali nové priateľstvá. Pre nás všetkých to bol veľmi obohacujúci a príjemný deň. Tešíme sa na ďalšie …

VIAC….

Divadelné predstavenie

Študenti GAVu sa 29. mája 2024 zúčastnili divadelnej inscenácie s názvom Little sister, ktorá voľne odkazuje na fenomén súčasnej televíznej zábavy tzv. reality show. Inscenáciu na motívy Radmily Adamovej naštudovalo Mestské divadlo mladých Divožienky pri MsKS Levice. Hlavné úlohy stvárnili naše talentované žiačky Martina Gáfriková, Soňa Mészárošová, Alica Michníková a Jana Vrbová. Dievčatá, boli ste opäť skvelé. Ďakujeme za silný …

VIAC….

Krajské kolo Chemickej olympiády

Dňa 16. 5. sa konalo krajské kolo chemickej olympiády kategórie C v Nitre. Z dvadsiatich zúčastnených žiakov bolo len desať úspešných riešiteľov. Naša škola sa môže pochváliť až tromi: Dominika Vitálová z 1. C triedy sa umiestnila na 7. mieste Tereza Zelmanová z Kvinty na 6. mieste a Adam Pusztai z Kvinty na 4. mieste. Do tretieho miesta mu chýbali …

VIAC….

Exkurzia Orava

Aj tento rok druháci  navštívili miesta, ktoré súvisia so životom a tvorbou P. O. Hviezdoslava a Mila Urbana. V Dolnom Kubíne sme si priblížili život  P. O. Hviezdoslava v jeho múzeu, prešli sme sa na cintorín k hrobu. Autobusy pokračovali v ceste na Oravskú Polhoru, Slanú Vodu a posledný úsek cesty sme prešli pešo do horárne pod Babou horou, miesto, …

VIAC….

Prváci v divadle vo Zvolene

9. 5. 2024 101 žiakov I. A, I. B, I. C, Kvinty a Sexty navštívilo Zvolen a v DJGT so záujmom sledovalo retrokomédiu Škola základ života o stále aktuálnych vzťahoch medzi mladými gymnazistami a ich kantormi. Hra sa žiakom veľmi páčila a povzbudila ich chuť na ďalšie návštevy divadla. A to nás teší.

Exkurzia Terezín

V dňoch 6.5. – 7.5. 2024 žiaci tretieho ročníka absolvovali exkurziu do Čiech. Počas dvoch dní navštívili tieto miesta: Veríme, že návštevou týchto zaujímavých miest si študenti pripomenuli a hlbšie spoznali ďalšie míľniky našej histórie.

Olympiáda zo slovenského jazyka – celoštátne kolo  

Blahoželáme Natálii Oltmanovej zo IV. D , ktorá sa po víťazstve na krajskom kole zúčastnila celoštátneho kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Modre a získala 4. miesto v A kategórii. Ďakujeme za reprezentáciu školy!

Hviezdoslavov Kubín

Vo štvrtok 25. apríla 2024 sa v Nových Zámkoch uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Naša žiačka Viktória Jančová (Kvarta) sa vo svojej kategórii umiestnila na krásnom treťom mieste. Srdečne blahoželáme!