VYHODNOTENIE   OLYMPIÁDY  V   RUSKOM  JAZYKU

       školský rok 2021 / 2022 Meno a trieda: Kategória: Školské kolo: 26. 11. 2021 Krajské kolo: 12. 3. 2022 Laura Liptáková (II.C) B1 1. miesto Terézia Mihalková (III.B) B2 1. miesto 2. miesto Sofia Homolová (II.B) B3 1. miesto 3. miesto

Celoslovenské finále Mladý Európan

16. júna 2022 sa v Trenčíne uskutočnilo celoslovenské finále súťaže Mladý Európan, v ktorom nás reprezentoval šikovný tím sextánov – Gréta Czúdorová, Damiana Baloghová a Adam Haško. Naši mladí Európania predviedli skvelý výkon a obsadili 11.miesto.

Majstrovstvá SR v šachu

Dňa 14. 6. 2022 sa v Zákamennom uskutočnili Majstrovstvá Slovenska družstiev ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu. Našu školu reprezentovali dve družstvá v zložení A tím: Martin Solčan, Tomáš Béreš, Róbert Bajnok a Oleksandra Khovpei a B tím: Ján Mederly, Tomáš Svorad, Andrej Kompan a Hanka Havranová. A-tím od 2. kola prevzal štafetu lídra a väčšinu turnaja hráči odohrali na …

VIAC….

Prednáška o závislostiach

Dnes 8.6.22 sa na GAVe uskutočnila prednáška na tému „ Látkové a nelátkové závislosti.“ Pani Bc. B. Töröková z Mestskej polície v Leviciach a pani. por. JUDr. M. Molnárová  z OR PZ v Leviciach , žiakom prvých ročníkov a kvinty porozprávali o tom ako sa drogám vyhnúť, aké nepriaznivé účinky majú na ľudský organizmus a tiež  o negatívnych  legislatívnych dôsledkoch. Všetci veríme, že sa našim žiakom tieto užitočné informácie zídu …

VIAC….

Plavecký výchovno-vzdelávací kurz

V termíne 23. 5. – 27. 5. 2022 sa v areály kúpaliska Vadaš v Štúrove konal plavecký kurz. Účastníkmi boli žiaci triedy Sekunda, Tercia a Kvarta.

Prednáška “Holokaust”

Dňa 7.6.2022 v Levickej synagóge  sa uskutočnila tretia časť série prednášok v rámci projektu: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – Židovská škola Levice. Táto séria prednášok bola zameraná na vzdelávanie o holokauste – teoretické východiská a prax. Témou prvej prednáška bol  holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a súčasnosti – ku koreňom genocídy (stereotypy, predsudky ako predpoklady netolerantnej spoločnosti). Druhá prednáška nám ponúkla pohľad …

VIAC….

Prednáška SPS

Dňa 1.6.2022 absolvovali žiaci 2.a 3.ročníka v rámci spoločenskovedného semináru prednášku a workshop o kritickom myslení pod vedením lektorky Janky Kostovčákovej z platformy Zmudri. Pani lektorke ďakujeme veľmi pekne za motivačné a podnetné aktivitky.

Exkurzia Podbrezová

Seminaristi z chémie na exkurzii v Železiarňach v Podbrezovej 🙂

Workshop Rozhodovanie

Dňa 30.5.2022 žiaci Tercie v rámci predmetu občianska náuka absolvovali workshop ,,Rozhodovanie“. V rámci workshopu žiaci prežili postupnú premenu spoločenskej atmosféry v období tridsiatych rokov 20. storočia v Československu i na Slovensku; spoznali osud mladého židovského dievčaťa Evy,  ktorá bola prinútená postaviť sa zoči voči zásadnému životnému rozhodnutiu opustiť svoj domov. Počas celého workshopu žiakom boli v dobových reáliách demonštrované princípy fungovania …

VIAC….

Exkurzia Nitra

Dňa 26.5.2022 žiaci prvého ročníka absolvovali výchovno-vzdelávaciu exkurziu do Nitry. V Nitre navštívili Diecézne múzeum, kde si pozreli expozíciu artefaktov z obdobia Veľkej Moravy, expozíciu najvzácnejších liturgických predmetov Nitrianskej diecézy; absolvovali komentovanú prehliadku Katedrály sv. Emeráma a hradného areálu.