Úspešný Matúš Lehocký

Výsledok druhého kola Medzinárodnej filozofickej olympiády na Katolíckej univerzite v Ružomberku nás nesmierne potešil. Náš študent Matúš Lehocký (4.C) si svojou famóznou filozofickou esejou napísanou v anglickom jazyku spomedzi 24 prác vybojoval krásne 2. miesto, ktoré mu zaručilo postup do svetového kola v gréckej Olympii 10.-14.5.2023. Táto možnosť patrí iba žiakom na 1. a  2.mieste. Veľká vďaka patrí aj Oleksandre Khovpei, ktorá tiež reprezentovala našu školu v tomto kole. Našim skvelým filozofom z celého srdca gratulujeme. Matúšovi prajeme, aby jeho láska k múdrosti bola pre neho tou najväčšou inšpiráciou i v nadnárodnej reprezentácii.👏❤❤