Krajské kolo Olympiády kritického myslenia

Dňa 28.3.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády kritického myslenia, ktoré organizovala Slovenská debatná asociácia.Výsledky 120-minútového online testu zameraného na vyhľadávanie a overovanie informácií,analyzovanie textov, zhodnotenie presvedčivosti záverov textu, interpretáciu dát, grafov, máp a tvorenie vlastného argumentu sú veľmi potešujúce.Medzi úspešných riešiteľov kategórie 1. patrí Tobiáš Krajmer (1.B), Romanka Gagačová (2.C) a Janka Vrbová (Sexta) a kategóriu 2. obsadili Mariannka Kyšová …

VIAC….

Olympiáda kritického myslenia

Dnes 28. 3. 2023 sa 32 žiakov 1. až 4. ročníka zúčastnilo krajského kola Olympiády kritického myslenia. I keď niektoré úlohy boli dosť náročné, našim gavákom držíme palce v boji o postup do celoslovenského kola. Veľká gratulácia patrí i najúspešnejším žiakom školského kola: Kategória I. (1. a 2.ročník): Kategória II. (3. a 4.ročník):

Krajské kolo Mix volejbal SŠ

Naši žiaci postúpili na majstrovstvá kraja v Mix volejbale žiakov SŠ, ktoré sa konali 30.3.2023. Umiestnili sa na peknom druhom mieste.

Európska súťaž v štatistike

Národné kolo Európskej súťaže v štatistike je po dvoch mesiacoch ukončené. Z 50-tich tímov, ktoré postúpili do 2. etapy, splnilo podmienky hodnotenia len 43 z nich. Sme veľmi radi, že medzi nimi boli aj tri naše tímy – ako jediní reprezentanti Nitrianskeho kraja v kategórii B (1. – 2. roč. SŠ): Tím GAV-2C – Róbert Čunderlík, Alexandra Danišová, Marek Nichta (II. C), …

VIAC….

Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 24. 3. 2023 prebehli krajské kolá Geografickej olympiády v kategóriách A, B, Z, ktorých sa v rámci SR zúčastnilo viac ako 700 súťažiacich. Našu školu v rámci Nitrianskeho kraja reprezentovali v kategórii A (aktuálne problémy z regionálnej geografie) Adam Arpáš (I. A) a Marek Uhnák (I. A), v kategórii B (aktuálne problémy z geografie SR) Filip Grúň (I. A) a v kategórii Z (vedomostný test) Tobiáš Borsík …

VIAC….

Celoštátne kolo MAO kat. A

V dňoch 19. 3. – 22. 3. 2023 prebehlo v Bratislave celoštátne kolo Matematickej olympiády kat. A, do ktorého bolo pozvaných 40 najlepších riešiteľov krajských kôl. Nitriansky kraj, ako jediný postupujúci, reprezentoval náš žiak oktávy Tobiáš Borsík, ktorý sa v celkovom hodnotení v rámci SR umiestnil v bronzovom pásme. Srdečne blahoželáme k tomuto skvelému výsledku !

EkoOlympiáda

V dňoch 23. – 24. 2023 si naši žiaci prvého až štvrtého ročníka spolu s ďalšími takmer 10 tisícmi študentov SR vyskúšali online vedomostnú hru EkoOlympiada. V školskom roku 2022/23 sa súťaž venovala piatim témam: oceán, voda, pôda, odpad a klimatická zmena. Veríme, že aj takouto hravou formou môžeme docieliť uvedomelejšie a ekologickejšie správanie mladých ľudí.

Hviezdoslavov Kubín

6. marca 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.  Víťazkou v kategórii próza sa stala Soňa Mészárošová, 2. miesto získala Belinda Kúdeľová. V prednese poézie zvíťazil Jozef Urban, 2. miesto sme udelili Samuelovi Maťovi. Všetkým recitátorom ďakujeme za účasť, víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v okresnom kole, ktoré sa uskutoční …

VIAC….

Prednáška o medveďoch

Dňa 6. 3. 2023 nás navštívil pracovník Štátnej ochrany prírody, vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého Mgr. Michal Haring, MSc., aby našim seminaristom z biológie a hlavne účastníkom Medzinárodného rozvojového programu DofE priniesol pred blížiacimi sa expedíciami množstvo užitočných a zaujímavých informácií. Dozvedeli sme sa základné informácie o medveďoch, o ich výskyte, živote a správaní sa a v neposlednom rade informácie aj o opatreniach, ktoré máme dodržiavať v oblastiach, …

VIAC….