Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Vyhodnotenie:  

KATEGÓRIA 1A:

  1. miesto:  Petra Jakubíková (Sekunda)

KATEGÓRIA 1B:

  1. miesto:  René Németh (Kvarta)             
  2. miesto:  Tatiana Tošálová (Kvarta)
  3. miesto:  Dominika Hudecová (Tercia)

KATEGÓRIA 2A:

1.miesto: Vladimíra Pašková (II.A)

  • miesto: Eva Behulová (Kvinta)
  • miesto: Laura Parízeková (Sexta)

KATEGÓRIA 2B:

  1. miesto: Róbert Čunderlík (III.C)             
  2. miesto: Nina Ivanovová (Oktáva)
  3. miesto: Filip Bočák (Oktáva)

KATEGÓRIA 2C:

  1. miesto: Mia Sophie Rudolphi (Kvinta)