,,Nechajte ma byť takou, aká som“

V dňoch od 4.10. do 5.11. 2023  študenti našej školy a  žiaci iných stredných a základných škôl z Levíc a okolia intenzívne spoznávali  životný príbeh Anny Frankovej vďaka putovnej výstave  ,,Nechajte ma byť takou, aká som“.

Anna Franková bola nemeckým dievčaťom židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou ukrývalo pred nacistickým prenasledovaním v tajných priestoroch domu v Amsterdame. Jednotlivé panely výstavy zasadzovali Annin príbeh do kontextu druhej svetovej vojny a genocídy židovského obyvateľstva. Druhá časť výstavy prepájala minulosť a súčasnosť a predstavovala príbehy dnešných mladých ľudí a ich skúsenosti s diskrimináciou a predsudkami. 

Výstavou sprevádzali naši šikovní sprievodcovia: Aimie Pomoziová (II.B), Lesia Mezeiová  (II.B), Ema Špaňová (II.B), Samuel Alexander Chudý (II.B), Oliver Mikla  (II.B), Sabína Mihaličková (M), Nina Gazdíková (II.A), Nina Tužinská (II.A), Nina Némová (II.A), Martina Vojtková  (II.A), Ema Melicherová (II.C),  Táňa Bôžiková (Q), Róbert Čunderlík  (III.C), Veronika Kralinová  (III.C), Vivien Mrázová (III.A).

Boli ste skvelí. Ďakujeme.

Veľké poďakovanie patrí aj Nadácií Milana Šimečku, vedeniu školy a kolegyniam Mgr. M. Tabernausovej a Mgr. I. Koskovej za skvelú spoluprácu pri príprave a organizovaní  výstavy.