Krajské kolo Geografickej olympiády

Dňa 24. 3. 2023 prebehli krajské kolá Geografickej olympiády v kategóriách A, B, Z, ktorých sa v rámci SR zúčastnilo viac ako 700 súťažiacich.

Našu školu v rámci Nitrianskeho kraja reprezentovali v kategórii A (aktuálne problémy z regionálnej geografie) Adam Arpáš (I. A) a Marek Uhnák (I. A), v kategórii B (aktuálne problémy z geografie SR) Filip Grúň (I. A) a v kategórii Z (vedomostný test) Tobiáš Borsík (Oktáva). Žiaci súťažiaci v kategórii A, B absolvovali okrem vedomostného testu aj prezentáciu, obhajobu svojej súťažnej práce, na ktorej pracovali od začiatku školského roka. 

V celkovom hodnotení dosiahli nasledovné umiestnenia:

Filip Grúň – 1. miesto (postup na celoštátne kolo)

Marek Uhnák – 3. miesto

Adam Arpáš – 4. miesto

Tobiáš Borsík – 8. miesto

Blahoželáme našim šikovným geografom a Filipovi držíme palce v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať  28. 4. – 30. 4. 2023 v Bratislave.